به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

وبلاگ دهم - مطالب SINA

درباره وبلاگ

دنیای دهم در سال 1394 فعالیت خود را در خصوص آموزش آغاز کرد و همچنان در حال ارائه مطالب آموزشی خود میباشد
مدیر وبلاگ : YASH

لیست ۱۰۰ لغت”فعل” پرکاربرد در انگلیسی

اینها رو بلد باشید کلی جلو میافتید 

.
۱- Accept – پذیرفتن
۲-Allow – اجازه دادن
۳-Ask – پرسیدن
۴-Believe – باور کردن
۵-Baorrow – قرض گرفتن
۶-Break – شکستن
۷-Bring – آوردن
۸-Buy – خریدن
۹-Can/ Be able – توانستن
۱۰-Cancel – منتفی کردن
۱۱-Change – تغییر دادن
۱۲-Clean – تمییز کردن
۱۳-Comb – شانه کردن
۱۴-Complain – شکایت کردن
۱۵-Cough – سرفه کردن
۱۶-Count – شمردن
۱۷-Cut – بریدن
۱۸-Dance – رقصیدن
۱۹-Draw – کشیدن
۲۰-Drink – نوشیدن
۲۱-Drive – رانندگی کردن
۲۲-Eat – خوردن
۲۳-Explain – توضیح دادن
۲۴-Fall – افتادن
۲۵-Fill – پر کردن
۲۶-Find – پیدا کردن
۲۷-Finish – تمام کردن
۲۸-Fit – جا دادن
۲۹-Fix – درست کردن
۳۰-Fly – پرواز کردن
۳۱-Forget – فراموش کردن
۳۲-Give – دادن
۳۳-Go – رفتن
۳۴-Have – داشتن
۳۵-Hear – شنیدن
۳۶-Hurt – زخمی شدن
۳۷-Know – دانستن
۳۸-Learn – یادگرفتن
۳۹-Leave – ترک کردن
۴۰-Listen – گوش کردن
۴۱-Live – زندگی کردن
۴۲-Look – دیدن
۴۳-Lose – گم کردن
۴۴-Make/Do – انجام دادن
۴۵-Need – احتیاج داشتن
۴۶-Open – بازکردن
۴۷-Organise – منظم کردن